Nazolabijalne bore su bore na licu koje se primećuju kao duboke brazde i verifikuju se od ugla nosa i spuštaju koso na dole ka uglovima usana. Pojava ovih bora je usko vezana sa pomeranjem dubokih struktura lica, odeljaka masti i popuštanja ligamenta koji te odeljke masti drže.

Usled pomeranja i spuštanja ovih odeljaka dolazi do  formiranja ovih dubokih bora na licu. Ove bore su jedan od znakova fiziološkog procesa starenja.  Kod određenog dela poplacije ove bore se pojavljuju i ranije a to je vezano za genetsku predispoziciju ili usled specifične fizionomije lica kod ljudi koji imaju izražene obraze.

Rešavanje ovih bora spada u domen antiaging medicine.

U 21 veku nekoliko tretmana s emože primeniti sa manjim ili većim uspehom u zavisnosti od izraženosti bora i stanja kože.

Jedan od tretmana je PRP tretman, tretman sopstvenom krvlju, kada se plazma tečnost direktno ubrizgava u  bore, što podstiče prirodne reparatorne procese, uz površniski tretman kože regije. Ovi tretmani se ponavljaju i to najbolje tri tretmana u razmaku od po 4 do 6 nedelja.

Drugi češći i jako uspešan tretman je TRETMAN NAZOLABIJLANIH BORA FILERIMA HIJALURONSKE KISELINE.

Ovaj tretman u samo par minuta može da „izbriše“ ili ublaži nazolabijalne bore.

Kako se tretman izvodi?

Pre svakog tretmana  obavlja se detaljni klinički pregled radi kompletnog uvida u stanje lica, izgleda kože i dubokih struktura kože.

Nakon pegleda i odluke šta se radi lice se čisti antiseptičkom kremom a potom palikuje krema za loklanu anesteziju. Nakon što koža „utrni“ pristupa se izvođenju tretmana.

Tretman se obavlja nešto gušćim filerima hijaluronske kiseline da bi se dala dobra potpora kako koži tako i dubokim strukturama, potkoži, odeljcima masti i ligamentima.

Tretman filerima može biti:

  1. Direktnim aplikovanjem filera u regiju nazolabijalnih bora
  2. Tretman nazolabijlanih bora i okolnih strkutura, tu se pre svega misli na regiju obraza i po potrebi marionetskih bora
  3. Tretman u sklopu celokupnog tečnog fejsliftinga i osvežavanja lica

Aplikovanje filera je uglavnom bezbolno za pacijenta, brzo se obavlja, a u  svakom tretmanu se koristi i led. Led još više obezboljava injektovanje filera i smanjuje mogućnost nastnka modrica. Sam tretman traje oko 15 minuta, nakon čega pacijent ide kući. U slučaju pojave nekih modrica na mestu injektovanja tj uboda, iste se mogu lako sakriti šminkom a pacijenti se odmah vraćaju svojim svakodnevnim aktivnsotima.

Količina filera neophodnog za ovaj tretman je od 1 do 3 i više ml filera. 1ml filera se uglavnom koristi kada se direktno tretiraju nazolabijalne bore, 2ml ukoliko se radi i regija obraza, a više ukoliko stanje lica zahteva ili ukoliko se tretman bora obavlja u sklopu tečnog fejsliftinga.

U svakom slučaju tretman nazolabijalnih bora je jako uspešan tretman, brz, lak, bezbolan,  a rezultatui se odmah vide, što pacijentima pruža veliko zadoovljstvo.

Ukoliko ste kandidat za ovu intervenciju slobodno nas kontaktirajte radi zakazivanja pregleda i tretmana.