Povećanje usana je najčešća estetska i antiaging procedura kojom se podvrgavaju pacijenti.

Razlog tome je što su lepe usne ideal ženske lepote, ženstvenosti i senzualnosti.

Zato, veliki broj pacijenata teži da ima što lepše usne. Moderne estetske i antiaging procedure su omogućile da se konačno na laki i brzi način dođe do željenog izgleda.

Kažemo namerno i estetska i antiaging procedura, iz više razloga. Naime korekcija se može raditi da bi pacijenti dobili usne kojima su uvek težili u smislu volumena ili oblika, što bi bilo estetska procedura, ili samo podmladiti usne i vratiti im sjaj koji su nekada imali, a koje su godinama i starenjem izgubili.

U svakom slučaju procedura se obavlja lako i bezbolno.

Ono što odmah moramo reći je da je jedini pravi i ispravni način korigovanja usana korekcija hijaluronskim filerima i isključivo hijaluronskim filerima.

Nikako korekcije raditi silikonom, biopolimerom i sličnim supstancama.

Nekada su se takve procedure obavljale jer nije bilo adekvatnog materijala, ali je vremenom pokazano da je takav materijal štetan i po zdravlje pacijenta i da rezultati nisu onakvi kakvi su tada bili očekivani.

Zato se napredkom medicine i tehnologije došlo do jedine prave i ispravne materije za kokrecije, a to je hijaluronska kiselina.

U 21 veku korekcije se isključivo rade filerima hijaluronske kiseline, popularno hijaluronom, i rade se od strane lekara.

Sama hijaluronska kiselina koja ulazi u sastav filera je prirodna susptanca koja normalno postoji u našem telu, u potpornom i vezivnom tkivu i koja je zadužena za sjajnu i jedru kožu.

Njena koncentracija starenjm opada, pa su zato naše estetske i antiaging  procedure one koja nadoknađuju njen izgubljeni, ili nedostajeći volumen i koncentraciju.

Hijaluronska kiselina je složeni šećer, glikozoaminoglikan, koji zadržava vodu i samim tim daje prirodnu potporu koži, dobar volumen i glatkoću, te je idelana za estetske i antiaging procedure.

Sama hijaluronska kiselina u filerima je u obliku gela, koji može biti manje, ili više gušći u zavisnosti koja je koncentracija hijaluronske kiseline.

Tako postoje fileri koji su „ređi“  sa manjom koncentracijom, ili „gušći“ sa većom koncentracijom hijaluronske kiseline.

Što se tiče kokrecije usana, tu se obično koriste fileri sa manjom, ili srednjom koncentracijom hijaluronske kiseline, jer su oni idelani za manipulaciju u usnama, dobro oblikovanje i ne remete svojom težinom usne.

Estetske procedure u usnama podrazumevaju korekciju oblika, ili volumena, ili i jedno i drugo.

Povećanje usana se može postići i na jedan i na drugi način.

Naime, korekcija volumena podrazumeva ubacivanje hijaluronske kiseline u usne, u gornju i u donju usnu, da bi se postigao onaj normalni odnos veličine između gornje i donje usne 1:1.6.

Idealne usne za povećanje volumena su one koje imaju prirodno dobar oblik, te se lagano dodavanjem hijaluronske kiseline može postići korekcija volumena.

Sa druge strane, korekcija oblika usana je rezervisana sa usne koje su npr prirodno tanke, nemaju izraženi sredisnji deo i slično.

Kod takvih usana korekcija obično ide u smislu i korekcija oblika i nadoknade volumena usana.

Kada govorimo o podmlađivanju usana tj antiaging procedurama na usnama, to su lagane intervencije kojima se samo nadoknađuje ono što je fiziološki proces starenja doveo, a to je gubitak elesticiteta i samim tim i volumena.

Obično takve usne već imaju normalan i lep oblik, a antiaging procedura samo nadoknađuje izgubljeno.

Sve procedure na usnama se rade relativno brzo i bezbolno.

Postoji dva načina anestezije.

Jedna je pomoću lokalnih anestetičkih krema koje se mažu u regiji usana,  a druga direktno davanje lidokaina, aneestetika u regiji usana, što bi bilo ekvivalent stomatološkoj anesteziji, koji pacijenti dobijaju kada npr popravljaju zube.

Takođe najbolje je lokalno korisititi i led, čime se još više obezboljava regija usana, a i smanjuje mogućnost nastanka modrica.

Injetkovanje, tj ubrizgavanje se vrši na dva načina. Pomoću kanile, tupe igle koja je idelana za nadoknadu volumena.

Drugi način je tankim iglicama koje su dobre kako za korekciju volumena tako i za nežne korekcija oblika koje su nepohodne. Najčešće se radi kombinovana metoda, da bi efekat  bio maksimalan.

Vreme intervencije je kratko i obično je za 15ak, 20 minuta gotova celokupna procedura.

U svakom slučaju ukoliko želite korekciju usana, volumena ili oblika, ukoliko želite nov i poboljšan izgled,  slobodno nas kontaktrajte radi zakazivanja pregleda i intervencije.