Koliko traju silikonski implanti

Ako se uzme u obzir da je operacija povećanja grudi silikonskim implantima najčešća procedura u oblasti estetke hirurgije uopšte zajedno sa operacijom očnih kapaka, onda ne treba da čuti veoma često pitanje od strane pacijenta, a to je – koliko traju silikonski implanti.

Ono što je bitno napomenuti je da implanti nisu večite strukture, što pacijenti često misle, odnosno imaju svoj trajanja, ali su svakako dizajnirani da budu dugotrajni i veoma sigurni za pacijenta.

Pacijenti svakako mogu da očekuju da su implanti danas veoma ispitane supstance. Fileri koji se nalaze u implantima su veoma kvalitetni i sigurni kao i opne koji se nalaze su veoma čvrste i prošle su razne sertifikate bezbednosti. (more…)

Gde se postavlja implant

Postoje dve najčešće opcije za ubacivanje, odnosno za plasiranje silikonskog i implantata?

Jedna je subglandularna to znači da se silikonski implantat stavlja ispod žlezdanog tkiva dojke, a druga je submuskularna,  što znači da se silikonski implantat stavlja ispod mišića.

Postupak kada se silikonski implantat stavlja iznad mišića, a ispod žlezdanog tkiva oporavak je najčešće veoma brz i znatno brži u odnosu na to kada se silikonskim implantat stavlja ispod mišića. (more…)