Koliko traju silikonski implanti

Ako se uzme u obzir da je operacija povećanja grudi silikonskim implantima najčešća procedura u oblasti estetke hirurgije uopšte zajedno sa operacijom očnih kapaka, onda ne treba da čuti veoma često pitanje od strane pacijenta, a to je – koliko traju silikonski implanti.

Ono što je bitno napomenuti je da implanti nisu večite strukture, što pacijenti često misle, odnosno imaju svoj trajanja, ali su svakako dizajnirani da budu dugotrajni i veoma sigurni za pacijenta.

Pacijenti svakako mogu da očekuju da su implanti danas veoma ispitane supstance. Fileri koji se nalaze u implantima su veoma kvalitetni i sigurni kao i opne koji se nalaze su veoma čvrste i prošle su razne sertifikate bezbednosti.

Ono što je veoma bitno je da žene koje su spremne za operaciju uvećanja grudi silikonskim implantima je da dolaze na redovne kontrole jednom godišnje, odnosno da i same vrše preglede svojih grudi, a u skladu sa savetima hirurga koji je operaciju načinio. (more…)

Gde se postavlja implant

Postoje dve najčešće opcije za ubacivanje, odnosno za plasiranje silikonskog i implantata?

Jedna je subglandularna to znači da se silikonski implantat stavlja ispod žlezdanog tkiva dojke, a druga je submuskularna,  što znači da se silikonski implantat stavlja ispod mišića.

Postupak kada se silikonski implantat stavlja iznad mišića, a ispod žlezdanog tkiva oporavak je najčešće veoma brz i znatno brži u odnosu na to kada se silikonskim implantat stavlja ispod mišića. (more…)